ToimistoSissit ToimistoSissit

Liity ilmaiseksi!

Taloushallinnon perusteet assistenteille 10.9.2024, Helsinki

Ilmoittaudu koulutukseen

ToimistoSissien suosittu, assistenteille räätälöity, oma taloushallintopäivä järjestetään taas! Tule mukaan, tämän koulutuksen jälkeen taloushallinto ei ole sinulle enää "salakieltä"!

Jokaisen sihteerin ja assistentin on hyvä ymmärtää taloushallintoa sekä liiketoiminnan perusteet. Erityisen tärkeää se on johdon assistenteille. Tässä koulutuksessa käydään läpi taloushallinnon perusteita selkeästi ja konkreettisella tasolla. Kouluttajamme, Laila Takalo, on saanut meidät kurssilaiset oivaltamaan termit ja innostumaan taloushallinon raporteista - nekin, joiden mielestä aihe oli aiemmin tuntunut etäiseltä ja hankalalta. Kollegasi suosittelevat tätä koulutusta.

Ota tämä taloushallinnon preppauspäivä koulutusohjelmaasi ja tule syventämään liiketoiminnan talousosaamistasi, tulevaisuuden tuloksentekotaitojasi. Mitä haastavampi toimintaympäristö, kireämpi taloudellinen tilanne yrityksillä on, sitä tärkeämmäksi talousosaamisen taito nousee. Se on merkittävää osaamispääomaa erityisesti ylimmän johdon assistentin työssä, jossa omalla osaamisellaan tuetaan yritysjohtoa liiketoiminnan kehittämistehtävissä.

Johdon assistentin työ on johtajan työn onnistumisen mahdollistaminen. Ylin johto ja omistajat sekä rahoittajat ovat kiinnostuneita yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä vastata tulevaisuuden haasteisiin eli vahvasta taseesta. Hyvät liiketoiminta- ja talousosaamisen taidot omaava, monitaitoinen johdon assistentti mahdollistaa osaamisellaan ylimmän johdon realistista päätöksentekoprosessia ja sitä kautta kannattavan liiketoiminnan luomista ja ylläpitämistä.

Voidakseen ottaa kantaa yrityksen taloudelliseen tilanteeseen vaikuttaviin asioihin assistentilta vaaditaan mm. taloushallinnon termistön tuntemusta, kykyä osata tulkita tuloslaskelmaa ja tasetta, yrityksen maksuvalmiutta, vakavaraisuutta sekä kannattavuusnäkökulmasta mm. Ebitda ja Ebit eli varsinaisen liiketoiminnan tulosta sekä tulosta ennen rahoituseriä ja veroja sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Talouden termistöjen tuntemus on tärkeää, jos osallistuu esim. hallituksen- tai yhtiökokouksiin, joissa budjetteja ja tilinpäätöksiä käsitellään.

Koulutuksen teemat

  • Ajatusten johdantona muuttuva toimintaympäristö ja johtajan työ
  • Organisaation tulos syntyy prosesseissa, päätösten ja toiminnan vaikutukset yrityksen taloudelliseen tilanteeseen
  • Kokonaisnäkemys yrityksen taloudellisesta asemasta ja suorituskyvystä, Tuloslaskelma ja Tase tutuiksi, tilinpäätösinformaatio
  • Maksuvalmius

Mitä ja kenelle?

Koulutuspäivän sisältö on räätälöity assistenteille, jotka haluavat syventää omaa osaamistaan ja ymmärtää millaiset talouden lainalaisuudet liikemaailmassa ja johdon työssä vaikuttavat. Koulutuspäivän aikana liiketoiminnan ja talousosaamisen tärkeät osa-alueet käsitellään hyvin konkreettisesti ja havainnollisesti niin, että assistenteilla on hyvät taidot ottaa kantaa organisaatiossaan johdon ja markkinoinnin suunnitelmiin ja käytännön toteutuksiin kannattavuuden ja bisneksen kehittämisen näkökulmasta.

ToimistoSissien kommentteja koulutuksesta:

"Selkokielinen päivä taloushallinnosta. Just sitä mitä assistentti työssään kaipaa.”

"Kurssin anti oli tiukkaa asiaa, mutta sellaisessa muodossa esitettynä, että kärryillä pysyi helposti. Kouluttaja oli erittäin hyvä puhuja, jonka ammattitaito ja tietämys on rautainen.”

"Hyvin selkeää ja ruohonjuuritasoista kieltä ja hyviä esimerkkejä jotka avasivat ymmärrystä.”

"Ymmärsin, että kyseessä ei ole heprea, vaan täysin hallittavissa oleva asia. Luvut ovat loogisia ja pienellä harjoituksella pystyn tulkitsemaan tilinpäätöstietoja riittävän hyvin työtehtävieni kannalta.”

"Kouluttaja oli innostava ammattilainen, jota olisi jaksanut kuunnella vielä hyvinkin lisää. Ns. vaikeat asiat sai kuulostamaan helpolta.”


Hinta

395.00 € + alv 24%

Hinta sisältää valmennuksen, materiaalit, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.


Kouluttaja

Ks. ToimistoSissi-kollegojen kokemuksia kouluttajasta.

Ohjelma ja aikataulu

klo 8.45 Kokoontuminen aamukahvien merkeissä ja osallistujien esittäytyminen

klo 9.00 Koulutus

klo 11.45 Lounas

  • tapahtumatila esittäytyy

klo 12.45 Koulutus

klo 14.15 Iltapäiväkahvit

klo 14.30 Koulutus

klo 16.00 Koulutuspäivä päättyy


Paikka

Meeting Park Oasis, Itämerenkatu 14, Helsinki.


Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Promoveren ja Meeting Parkin kanssa.